Maksaessaan vuokraa tai vastiketta asukkaalla on täysi oikeus käyttää asuntoaan haluamallaan tavalla sääntöjen puitteissa. Tähän oikeuteen liittyy kuitenkin myös velvollisuuksia. Yhteisömuotoisessa asumisessa on otettava kanssa-asujien tarpeet huomioon. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle tai taloyhtiölle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja tai taloyhtiö on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, asukkaan on ilmoitettava siitä isännöitsijälle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneistoon. Asukas, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Asukkaan tai vuokralaisen on lain mukaan hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa käyttämistä.

Asukkaan ja vuokralaisen kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen takaa sen, että vuokrat eli asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina, eivätkä esimerkiksi vesivuotojen aiheuttamat vauriot pääse pitkittyessään aiheuttamaan home- ym. terveydellisiä ongelmia, joiden poistaminen lisää kalliiden korjauskustannusten ohella mm. sairaudenhoitomenoja.