Esineiden kiinnittämisessä seinä- ja kattopintoihin tulee käyttää kulloinkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitintyyppiä. Erilaisille seinärakenteille sekä erilaisille esineille on omat ohjeensa kiinnittämiseen.

Toimintaohjeet esineitä kiinnitettäessä:

A. Valmistelut

 • Kalusta ensin jotakuinkin lopulliseen asuun ja jätä taulujen jne. kiinnittäminen viimeiseksi. Näin vältät turhien reikien tekemisen.
 • Selvitä huoneiston seinärakenteet ja -tarvikkeet ja niille suositellut kiinnittimet ja kiinnitystavat. Katso tavarantoimittajien esitteet
 • Varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sähköjohtoja
 • Oviin ja ikkunoihin esineiden kiinnittämistä vältetään, sillä pinta vaurioituu

B. Kiinnitykset puuseiniin

 • Puuseinään soveltuvat parhaiten erilaiset naulat, ruuvit ja koukut

C. Kiinnitykset rakennuslevyihin (kipsilevy, vaneri, kovalevy, kuitulevy, lastulevy)

 • Onttoihin rakenteisiin, kuten erilaisista rakennuslevyistä valmistettuihin seiniin tai alakatto-rakenteisiin käytetään tavallisten puu- ja peltiruuvien, jotka soveltuvat vain kevyille esineille, ohella onttoihin pintoihin tarkoitettuja kiinnittimiä. Näitä ovat ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi
 • Kevyet esineet voidaan ripustaa seinälle myös katonrajaan kiinnitetyn liukukiskon avulla. Esineet ripustetaan liukujen varaan ohuella, lähea näkymättömällä nailonlangalla. Esineitä voidaan siirrellä helposti eikä seiniin jää kiinnikkeiden jälkiä

D. Kiinnitykset koviin kiviainespintoihin (betoni-, kivi- ja tiiliseinä)

 • Reiän porauksessa käytetään iskuporakonetta ja kovametallikärkistä poran terää.
 • Kiinnityskoukut kiinnitetään seinäpintaan yleensä joko naulojen, erilaisten täytemassojen tai tulppien (proppujen) avulla. Jos kiinnityskohta joutuu kovalle rasitukselle tai jos se sijaitsee katossa, ei naulojen, täytemassojen tai tulppien avulla tehty kiinnitys ole riittävän luja.Kevyet esineet voidaan kiinnittää esim. betoniseinään X-naulojen ja -koukkujen sekä erilaisten muovikoukkujen avulla. Raskaat esineet voidaan kiinnittää esim. kumimutterilla betoni- ja tiiliseinään.
 • Selvitä reiänteko-ohjeet kaakeleiden ohjemateriaalista
 • Vältä reikien tekoa roiskevedelle alttiille alueille

E. Reiän tekeminen kaakeliin

 • Jos mahdollista, tee reikä kaakelin saumaan
 • Käytetään joko kovametallikärkistä poraa tai pikateräsporaa (ns. metallipora)
 • Tehdään kaakelin kovaan lasitepintaan ensin varovasti pieni reikä terävällä piikillä. Levyjen reunojen kulmia on varottava, koska niihin tulee helposti halkeamia
 • Selvitä reiänteko-ohjeet kaakeleiden ohjemateriaalista.
 • Vältä reikien tekoa roiskevedelle alttiille alueille.