Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudatta­vat näitä järjestysmääräyksiä.

Asuntoyhtiöiden yleiset järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.

Yleinen järjestys

Jokaisen talon asukkaan on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Yhtiön omaisuutta, kuten yhteisessä käytössä olevia huoneita, portaita ja kellaritiloja ym. ei saa vahingoittaa tai liata. Vahingon ja likaamisen aiheuttaja on vastuussa tekemästään vahingosta ja korjaukset suoritetaan asianomaisten kustannuksella.

Ulko-ovet

Ulko-ovet pidetään lukittuina erikseen ilmoitettuna aikana. Varmistukaa, että ulko-ovi sulkeutuu em. aikana.

Hissit

Hissiä vahingoittavan tavaran kuljetus on ehdottomasti kielletty, samoin hissin tarpee­ton hälytys.

Porraskäytävät ja parvekkeet

Porras- ja kellarikäytävissä ei saa säilyttää tavaroita eikä niitä saa käyttää kokous-, oleskelu- tai lasten leikkipaikkana. Lastenvaunut, pyörät, kelkat, sukset ja muut ulkoiluvälineet on säilytettävä niille varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys piha­maalla on kielletty. Vanhempien tulee kiinnittää erityistä huomiota lastensa käyttäytymiseen porrashuoneissa ja muissa talon yhteisissä tiloissa. Koiria ja kissoja ei saa päästää vapaasti porrashuoneisiin ja on valvottava, etteivät kotieläimet aiheuta siivottomuutta porraskäytävissä. Parvekkeita ei saa käyttää säilytyspaikkoina niin että esineet näkyvät ulospäin. Siivottaessa on huomattava, ettei roskia saa lakaista alas parvekkeelta.

Asuinhuoneet

Muita asukkaita häiritsevää melua on vältettävä. Naapurihuoneistoihin kuuluva äänekäs esiintyminen on kielletty. Naapurien suostumuksella voidaan kuitenkin sallia perhejuhlien ym. järjestäminen klo 22.00 jälkeen.

Kellari- ym. tilat

Avotulen teko kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty. Paloluukkujen avaaminen ja yhteisissä tiloissa olevien vesi- ja lämpöjohtojen venttiilien kiertäminen on kielletty. Yhteisiä ullakko- ja kellaritiloja ei saa käyttää varastona. Sähkövalo on sammutetta­va poistuttaessa yhteisistä tiloista, samoin ovet suljettava (huom. kylmäkellari).

Siivous

Mattojen, vuodevaatteiden ym. puhdistaminen ja pölyttäminen on suoritettava niille varatuilla paikoilla arkisin klo 8.00-20.00. Ikkunoista ja asunnon parvekkeelta on kaikenlainen pölyttäminen kielletty.

Roskat ja jätteet

Roskat ja jätteet on vietävä pihalla niille varattuihin jätesäiliöihin. Kiinteitä jätteitä ei saa huuhtoa alas WC:stä, vaan ne on muiden jätteiden tavoin vietävä niille varattuihin paikkoihin.

Televisio- ym. antennit

Televisio- ym. ulkoantenneja ei saa asentaa ilman isännöitsijätoimiston lupaa. Sama koskee myös kaikenlaisten mainoskilpien ja julisteiden kiinnittämistä.

Muutot ja poissaolot

Asuinhuoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan huoneistoon tulleet ja sieltä poismuuttaneet henkilöt isännöitsijätoimistoon 3 vrk:n kuluessa muutosta. Sama koskee 3 vrk pidempää tilapäistä poissaoloa. Muuttoilmoituksia saa isännöitsijätoimistosta.

Muita määräyksiä

Lämpö- ja vesijohtoverkossa mahdollisesti ilmenevät vuodot ja muut viat on viipymättä ilmoitettava isännöitsijätoimistoon. Kerjääminen ja kaupustelu talossa on ankarasti kielletty. Nurmikoiden ja istutusten tallaaminen on vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla kielletty. Moottoriajoneuvot on pysäköitävä paikoitusalueelle. Kiinteistön pihalle on sallittu vain huolto­ajo.

PS. VANHEMPIEN TOIVOTAAN KESKUSTELEVAN LASTENSA KANSSA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ JA VALVOVAN LASTENSA TOIMIA, SILLÄ VAHINKOJEN SATTUESSA VANHEMMAT OVAT KORVAUSVELVOLLISIA.