Huoneiston käyttöohjeen liitteenä ovat huoneiston pintarakenteiden, tarvikkeiden ja laitteiden tavarantoimittajien hoito- ja huolto-ohjeet. Yksityiskohtaiset neuvot tulee katsoa niistä.

Käsittelemällä oikein rakenteita ja pintoja varmistetaan asunnon käyttö- ja vaihtoarvon säilyminen.

Yleensä oikea kohtelu merkitsee sitä, että

  • kuluttavia ja vahingoittavia rasituksia kuten iskuja, hankauksia ja pinnoille vahingollisia aineita ei saa käyttää
  • sisustukseen käytetään oikeita kiinnitystapoja
  • kunnossapitotoimenpiteet ovat oikein ajoitettuja ja rakennusosille soveltuvia