Ilmoitus lapsen syntymästä tehdään nimen saannin jälkeen.

Henkilötietorekisteri