Tavallinen talousjäte

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy on ainoana turkulaisena kiinteistöpalveluyrityksenä tuotteistanut jätehuollon. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiön ja Akselin väliseen jätehuoltosopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut:
1) jäteastioiden hankinta ja toimitus,
2) jäteastioiden puhtaanapito ja mahdolliset korjaukset,
3) jäteastioiden tyhjennykset sekä
4) talousjätteiden käsittelymaksut ja jäteverot.

Kotitalouksista kertyvän tavallisen talousjätteen kuljetus- ja käsittelymaksut sisältyvät asukkaan taloyhtiölle maksamaan palvelumaksuun, mutta muun kuin talousjätteen tuottajan on aina itse huolehdittava ko. jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä.

Taloyhtiöiden jäteastioihin saa laittaa vain ohjeiden mukaisesti lajiteltua kotitalouksissa syntynyttä tavallista talousjätettä. Mitään jätettä tai romuja ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Huom! Kaikista jäteastioiden ulkopuolelle jätetyistä jätteistä ja romuista peritään niiden tuottajalta kuljetusmaksu.

Mikäli asukas haluaa romuja kuljetettavan Akselin keräyspisteeseen niin asiasta täytyy sopia etukäteen, puh. (02) 275 2143. Kuljetuksesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kuljetusmaksu.

Keräyspiste vaarallisille jätteille sekä rikkinäisille sähkölaitteille

Akseli Kiinteistöpalvelujen keräyspiste (os. Karvataskunkatu 3, portin takana) toimii Lounais-Suomen Jätehuollon virallisena vaarallisten jätteiden sekä sähkölaitteiden vastaanottopisteenä. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä (max 50 kg/50 litraa) ja kotitalouksien sähkölaitteita vastaanotetaan Akselin keräyspisteessä maksutta kaikilta Lounais-Suomen Jätehuollon piiriin kuuluvien kuntien asukkailta.

Muiden kuin vaarallisten jätteiden tai sähkölaitteiden osalta keräyspiste palvelee vain Akselin kiinteistöhuollon asiakkaina olevia kiinteistöjä. Näiden kohteiden asukkaat voivat toimittaa keräyspisteeseen romuja Varissuolla tai Lausteella sijaitsevista kotitalouksistaan. Vastaanotettavaa romua ovat mm. rikkinäiset huonekalut tai muu rikkinäinen tavara. Huom! Rakennusjätettä ei vastaanoteta.

Keräyspiste on avoinna normaaleina työpäivinä ma-to klo 7.30-16.00 ja pe 7.30-15.00. Muina aikoina romujen jättäminen Akselin keräyspisteeseen tai sen läheisyyteen on ympäristölain nojalla ehdottomasti kielletty.