Jätteiden keräyspiste asukkaille

Akseli Kiinteistöpalvelujen keräyspiste (os. Karvataskunkatu 3, portin takana) toimii Lounais-Suomen Jätehuollon virallisena vaarallisten jätteidensähkölaitteiden sekä poistotekstiilien vastaanottopisteenä. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä (max 50 kg/50 litraa), kotitalouksien sähkölaitteita ja poistotekstiileitä vastaanotetaan Akselin keräyspisteessä maksutta kaikilta Lounais-Suomen Jätehuollon piiriin kuuluvien kuntien asukkailta.

Muuten jätepiste palvelee Akselin asiakastaloyhtiöiden asukkaita, jotka voivat tuoda jätepisteelle romuja kodeistaan. Vastaanotettavaa romua ovat mm. rikkinäiset huonekalut tai muu rikkinäinen tavara. Huom! Rakennusjätettä tai mitään yrityksissä syntynyttä jätettä ei vastaanoteta!

Keräyspiste on avoinna normaaleina työpäivinä ma-to klo 7.30-16.00 ja pe 7.30-15.00. Muina aikoina jätteiden jättäminen Akselin keräyspisteeseen tai sen läheisyyteen on ympäristölain nojalla ehdottomasti kielletty.

Taloyhtiöiden jäteastioihin saa laittaa vain ohjeiden mukaisesti lajiteltua kotitalouksissa syntynyttä tavallista talousjätettä. Mitään jätettä tai romuja ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Huom! Kaikista jäteastioiden ulkopuolelle jätetyistä jätteistä ja romuista peritään niiden tuottajalta kuljetusmaksu.

Mikäli asukas haluaa romuja kuljetettavan Akselin keräyspisteeseen, niin asiasta täytyy sopia etukäteen, puh. (02) 275 2143. Kuljetuksesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kuljetusmaksu.

Jätehuoltopalvelut taloyhtiöille

Akseli Kiinteistöpalveluilla on taloyhtiöille täyden palvelun jätehuoltopalvelu. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiön ja Akselin väliseen jätehuoltosopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut:
1) jäteastioiden hankinta ja toimitus
2) jäteastioiden puhtaanapito ja mahdolliset korjaukset
3) jäteastioiden tyhjennykset
4) talousjätteiden käsittelymaksut ja jäteverot

Tämä ainutlaatuinen palvelu takaa taloyhtiöille huolettoman ja kohtuuhintaisen jätehuollon. Akseli huolehtii itse muusta palvelusta, mutta käyttää alihankkijaa tyhjennyksissä. Tämän tyhjennyspalvelun Akseli kilpailuttaa säännöllisesti.