Tavallinen talousjäte

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy on ainoana turkulaisena kiinteistöpalveluyrityksenä tuotteistanut jätehuollon. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiön ja Akselin väliseen jätehuoltosopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut:
1) jäteastioiden hankinta ja toimitus,
2) jäteastioiden puhtaanapito ja mahdolliset korjaukset,
3) jäteastioiden tyhjennykset sekä
4) talousjätteiden käsittelymaksut ja jäteverot.

Kotitalouksista kertyvän tavallisen talousjätteen kuljetus- ja käsittelymaksut sisältyvät asukkaan taloyhtiölle maksamaan palvelumaksuun, mutta muun kuin talousjätteen tuottajan on aina itse huolehdittava ko. jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä.

Taloyhtiöiden jäteastioihin saa laittaa vain ohjeiden mukaisesti lajiteltua kotitalouksissa syntynyttä tavallista talousjätettä. Mitään jätettä tai romuja ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Huom! Kaikista jäteastioiden ulkopuolelle jätetyistä jätteistä ja romuista peritään niiden tuottajalta kuljetusmaksu.

Mikäli asukas haluaa romuja kuljetettavan Akselin keräyspisteeseen niin asiasta täytyy sopia etukäteen, puh. (02) 275 2143. Kuljetuksesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kuljetusmaksu.

Keräyspiste vaarallisille jätteille, rikkinäisille sähkölaitteille sekä poistotekstiileille

Akseli Kiinteistöpalvelujen keräyspiste (os. Karvataskunkatu 3, portin takana) toimii Lounais-Suomen Jätehuollon virallisena vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden sekä poistotekstiilien vastaanottopisteenä. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä (max 50 kg/50 litraa), kotitalouksien sähkölaitteita ja poistotekstiileitä vastaanotetaan Akselin keräyspisteessä maksutta kaikilta Lounais-Suomen Jätehuollon piiriin kuuluvien kuntien asukkailta.

Muiden kuin vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden tai poistotekstiilien osalta keräyspiste on tarkoitettu Varissuon ja Lausteen asukkaille, joiden taloyhtiöt ovat Akselin kiinteistöhuollon asiakkaita. Asukkaat voivat tuoda romuja vain Varissuon tai Lausteen alueella sijaitsevista kodeistaan. Vastaanotettavaa romua ovat mm. rikkinäiset huonekalut tai muu rikkinäinen tavara. Huom! Rakennusjätettä tai mitään yrityksissä syntynyttä jätettä ei vastaanoteta!

Keräyspiste on avoinna normaaleina työpäivinä ma-to klo 7.30-16.00 ja pe 7.30-15.00. Muina aikoina romujen jättäminen Akselin keräyspisteeseen tai sen läheisyyteen on ympäristölain nojalla ehdottomasti kielletty.