Kaikki Varissuon alueen kiinteistöt on liitetty Varissuon Lämpö Oy:n omistamaan aluelämpöverkkoon, jonka yhteenlaskettu pituus on noin 9 km. Kaukolämmön tuotanto tapahtuu omassa lämpölaitoksessa, jonka pääpolttoaineet ovat puuhake, sahanpuru ja rikitön kevyt polttoöljy. Biopolttoaineita varastoidaan 900 m3:n polttoainevarastossa ja raskasta polttoöljyä 600 m3:n öljysäiliössä. Varissuon alueen vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta yli 80 % tuotetaan biopolttoaineilla.

Lämpölaitoksen käytössä oleva maksimiteho on 35 MW, joka muodostuu 12 MW:n, 6 MW:n ja 5 MW:n öljykattiloista sekä 10 MW:n biolämpökattilasta. Lisäksi biolämpökeskuksen savukaasupesurista ja lämmöntalteenotosta saadaan 2 MW lisätehoa. Lämmöntarpeen ja mahdollisimman hyvän hyötysuhteen saavuttamiseksi voidaan kaikkia kattiloita käyttää tilanteen mukaan joko yhdessä tai erikseen.

Varissuon Lämpö Oy toimii lämmöntuotannossa yhteistyössä Turku Energia Oy:n kanssa, jonka muille asiakkaille toimitamme tarvittaessa meillä syntyvää huippu- tai varalämpöä. Vastaavasti Varissuon Lämpö Oy voi tarvittaessa ostaa Turku Energian tuottamaa lämpöä. Tällä yhteistyöllä pienennetään Varissuon ja lähiympäristön savukaasupäästöjä sekä parannetaan kummankin osapuolen energian toimitusvarmuutta.