Kiinteistöautomaatiojärjestelmä on kiinteistön sydän, johon kaikki talotekniset laitteet ja niiden toiminnot liitetään. Kiinteistöautomaatio tarjoaa toimivan, taloudellisen ja luotettavan vaihtoehdon useamman kiinteistön koko tekniikan hoitamiseen keskitetysti. On kuitenkin muistettava, että järjestelmä on itsessään vain työkalu ja vaatii aina rinnalleen kokeneen käyttäjän. Ammattitaitoinen henkilöstömme takaa, että järjestelmästä saadaan irti kaikki sen tarjoama hyöty niin energiatehokkuuden kuin asumisviihtyisyydenkin kannalta.

Järjestelmän rakenne ja hyödyt

Nykyaikainen kiinteistöautomaatio tuo talon erilliset toiminnot yhteen, jolloin lämmitys, vesi, ilmastointi, lukot, valaistus, saunat, kylmäkellarit, hissit ja hälytinkeskukset liitetään osaksi integroitua järjestelmää. Kiinteistö on yhteydessä valvontakeskukseen, josta käsin toimintoja valvotaan ja ohjataan keskitetysti. Tuloksena on kiinteistön teknisen ylläpidon helpottuminen ja tehostuminen sekä pienentyneet korjaus- ja ylläpitokustannukset. Lisäksi saavutetaan säästöjä laitteiden eliniän pidentymisen kautta.

Järjestelmä voidaan asentaa rakenteilla oleviin tai jo rakennettuihin asuin- ja toimistorakennuksiin yksittäisestä kiinteistöstä aina kymmenien kerrostalojen kokonaisuuksiin.

Lämpöä, ilmaa ja valoa aina sopivasti

Lämmitystä, ilmanvaihtoa sekä valaistusta ohjataan tarpeiden ja käyttötilanteen mukaan, jolloin rakennuksen energiankulutus saadaan paremmin hallintaan. Konkreettisesti tämä näkyy kustannussäästöinä sekä sisäilman laadun parantumisena. Kiinteistöautomaatiovalvonnan lähtökohtana on, että kiinteistön olosuhteissa tapahtuvat muutokset pystytään automaation avulla paikantamaan ja korjaamaan ennen kuin kiinteistön käyttäjät niitä huomaavat.

Hyödyllistä tietoa – omistajan ja asukkaiden eduksi

Monipuoliset seuranta- ja raportointimahdollisuudet ovat myös kiinteistöautomaation merkittävä vahvuus. Vähäisetkin kiinteistökohtaiset poikkeamat lämmön- ja vedenkulutuksessa havaitaan, vaikka ne tapahtuisivat pitkällä aikavälillä.

  • Veden kulutuksen tarkkailu vähäisen tai nollakulutuksen aikaan paljastaa ja paikallistaa mahdolliset vuodot ja vialliset laitteet nopeasti ja luotettavasti. Tuloksena ovat kustannussäästöt sekä lisääntynyt turvallisuus vähentyneiden vesivahinkoriskien ansiosta.

Myös vertailut eri kiinteistöjen välillä antavat arvokasta tietoa ja paljastavat laitteistojen viat ja kulumisen. Informaation avulla saavutetaan säästöjä niin lämmitys-, vesi-, sähkö- kuin korjauskustannuksissakin. Kaupan päälle tulee jälleen parantunut turvallisuus ja asumisviihtyisyys.

Kiinteistöautomaatio Akselissa

  • Kiinteistöautomaation ammattilainen yli 30 vuoden kokemuksella.
  • Asiakkaidensa omistama yksityinen, tehokas ja nykyaikainen kiinteistöalan yritys, joka ottaa toiminnassaan aina huomioon sekä kiinteistönomistajan että asukkaiden ja käyttäjien yksilölliset tarpeet.
  • Tarjoamme asiakaskiinteistöille luotettavaa ja oikean hintaista palvelua. Palvelujemme laadun takaavat hyvin koulutettu henkilöstömme sekä ajanmukaiset koneemme ja laitteemme.
  • Päivittäisessä käytössämme on useiden eri valmistajien automaatio-ohjelmistoja ja laitteita (mm. Caverion Computec, Atmostech, Schneider Electric, Siemens, Ouman sekä ET-8600).
  • Rakennamme järjestelmämme aina tietoturva huomioiden siten, että kiinteistön ja valvomon välinen tiedonsiirto on erotettu julkisesta internet-liikenteestä riittävällä tasolla (suljettu tiedonsiirtoverkko tai VPN-ratkaisu). Näin varmistetaan, että ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä järjestelmään eikä sen toimintaa pystytä häiritsemään.
  • Toimintaamme kuuluvat kiinteistöautomaatiojärjestelmien uudisasennukset ja saneeraukset, jotka toteutamme avaimet käteen -periaatteella. Meillä on pitkäaikainen kokemus monenlaisista kiinteistöautomaatiojärjestelmistä ja hyvä tuntemus myös monimutkaisista säätöprosesseista.

Kiinteistöautomaatiossa kannattaa turvautua kokeneeseen ammattilaiseen. Akseli Kiinteistöpalvelut on sellainen.

rau_urakoitsija_5_cm_rgb_150_dpi