Taloyhtiönne hankkii kiinteistönhoitopalvelut Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:ltä, joten käsittelemme taloyhtiön asukkaiden henkilötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista kiinteistönhoitopalvelua taloyhtiössänne. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin vastaa palveluesimies Vesa Helinen, puh. (02) 275 2147.

Säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme, joka sisältää seuraavia henkilötietoja hoidossamme olevien taloyhtiöiden asukkaista:

  • huoneiston tiedot
  • huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet
  • syntymäajat (henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämättömiä)
  • sähköpostiosoitteet
  • puhelinnumerot
  • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat
  • huoneistossa asuvien edelliset osoitteet
  • huoneiston omistussuhteet (osakas, vuokralainen, muu)

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö on yrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten nettilomakkeilla, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy asukassivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta. Akseli voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Akselin ulkopuolelle, pois lukien tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Tarvitsemme asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa yrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Akselissa käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa ja paloturvallisessa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 15 mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekistereihin talletettu. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, muu tarvittava yksilöintitieto (esim. syntymäaika), osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite. On myös kerrottava halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta vai  johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja. Tarkastuspyyntölomakkeen voi tulostaa tästä linkistä. Tarkastuspyyntö on henkilökohtainen (kenenkään toisen puolesta pyyntöä ei voi tehdä), joten ennen tietojen luovuttamista on pyytäjän todennettava henkilöllisyytensä viranomaisten hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella (ajokortti, henkilökortti tai voimassa oleva passi).

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa.

Päivitetty: 18.2.2021