Kiinteistöjen hoitopäällikkö toimii lähiesimiehenä neljälle palveluesimiehelle ja kaikkiaan tehtävän vastuualueelle kuuluvissa toiminnoissa työskentelee noin 80 vakituista työntekijää.

Tehtävään kuuluu työn organisointia, resursointia, laadunvalvontaa sekä rekrytointia ja muita HR-tehtäviä. Esimiestehtävien lisäksi työhön sisältyy myös mm. asiakaspalvelua, tarjouslaskentaa, budjetointia, ostoja, kustannuslaskentaa sekä palvelujen kehitystyötä.

Työhuone sijaitsee Akselin Varissuon toimipisteessä. Työ on vakituinen päivätyö, jota voi tehdä osittain myös etätyönä. Työsuhde alkaa joko touko-kesäkuun vaihteessa tai mahdollisesti loppukesällä.

Tästä linkistä pääsee tutustumaan tehtävään tarkemmin.