Akseli Kiinteistöpalveluiden ja tytäryhtiö Turun Isännöintikeskuksen perinteiseen kevään asiakastilaisuuteen oli kutsuttu hallitusten jäseniä kuulemaan taloyhtiöiden paloturvallisuudesta, uudesta tupakkalaista ja puutarhasuunnittelusta.

Toimitusjohtaja Teemu Halenius avasi asiakastilaisuuden ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Kalle Rantanen opasti, miten asukas ja taloyhtiö voivat huolehtia yhtiön paloturvallisuudesta ja miten toimia onnettomuustilanteessa. Hän kävi läpi Kerrostalon Paloturvallisuusoppaan keskeisiä kohtia ja opasta oli myös jaossa läsnäolijoille. Oppaan voi myös ladata Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

johtava palotarkastaja Kalle Rantanen

Ohjelma jatkui tulisissa tunnelmissa, kun Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen kertoi uuden tupakkalain ja erityisesti parveketupakoinnin kiellon kiemuroista. Hän kävi läpi uuden lainsäädännön mahdollisuuksia ja haasteita. Erityisesti kuulemisen toteuttaminen ja jälkivalvonta ovat usein haasteellisia kohtia prosessissa. Leppänen nosti esille myös muut mahdollisuudet puuttua parveketupakointiin, kuten perinteisen naapurisopimisen. Tämä olisikin usein toimivin ja varsinkin taloyhtiölle edullisin ratkaisu, jos vain sopuun päästään.

lakiasiantuntija Tommi Leppänen

Kahvitauon jälkeen jatkettiin kevyemmissä tunnelmissa, kun Maaseutuopisto Livian lehtori Maarit Haapamäki kertoi pihasuunnittelusta. Hän korosti, miten suunnittelussa on otettava huomioon myös monenlaisia turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä pelkän kukkien valinnan sijaan. Esimerkiksi pelastusteille on jätettävä tarpeeksi vapaata tilaa, esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota ja leikkipaikkojen rakentamiseen liittyy paljon turvallisuusnäkökohtia.  Myös tilantarpeen arviointi saattaa olla haastavaa. Esimerkiksi leikkipaikat vaativat helposti enemmän tilaa kuin äkkiseltään arvioisi. Haapamäki puhui myös kokemuksistaan asukkaiden osallistamisesta suunnittelutyöhön. Parhaaksi keinoksi hän on havainnut hyvin suunnitellun kyselylomakkeen.

lehtori Maarit Haapamäki

Haapamäen jälkeen Akseli Kiinteistöpalveluiden puutarhuri Suvi Levänen kertoi Akselilta saatavista puutarhapalveluista. Akseli Kiinteistöpalveluilta on saatavissa melkein mitä vain puutarhanhoitopalveluita, lukuun ottamatta isompaa pihasuunnittelua. Palveluihin sisältyvät esimerkiksi puiden ja pensaiden hoito, istutustyöt ja kesäkukkien hoito. Levänen muistutti, että monet puutarhatyöt voidaan hoitaa myös talvella, jolloin on vähemmän ruuhkaa kuin kesäsesongissa.

puutarhuri Suvi Levänen

Leväsen jälkeen Akseli Kiinteistöpalveluiden uusi talotekniikkapäällikkö Tommi Kärri esitteli oman osastonsa viimeaikaisia muutoksia ja talotekniikkayksikön palveluita. Ajankohtaisena asiana Kärri muistutti EU:n vuoden alusta tiukentamista energiatehokkuusvaatimuksista. Uusien vaatimusten mukaiset muutokset näkyvät taloyhtiössä myös säästönä varsin nopeastikin, sillä esimerkiksi siirryttäessä ulkovalaisimissa LED-valaisimiin voi energiansäästö olla jopa 75 % ja näiden valaisimien käyttöikä olla jopa yli 12 v.

talotekniikkapäällikkö Tommi Kärri

toimitusjohtaja Kimmo Salo

Tilaisuuden lopuksi Turun Isännöintikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Salo teki jo perinteisen ihmeensä ja sovitti iskevän kommenttipuheenvuoronsa aiempien puhujien jo osittain syöneeseen aikaan – tai ainakin minuutin marginaaliin. Ihan jo siitäkin syystä aplodit tuli ansaittua.