Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi tiistaina 28.2.2023. TES-neuvotteluja jatkettiin vielä keskiviikkona, mutta neuvottelut katkesivat, koska yhteisymmärrystä palkankorotuksista ei syntynyt.

PAM on ilmoittanut lakoista, jotka koskevat kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaista työtä. Toteutuessaan lakot alkaisivat 16.3.2023 klo 00.00 alkaen ja päättyisivät 18.3.2023 klo 24.00. PAMin ilmoittamat lakot koskevat erikseen lueteltuja yrityksiä ja myös Akseli Kiinteistöpalveluja. PAM on lisäksi tiistaina 28.2.2023 ilmoittanut kiinteistöpalvelualaa koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkoi keskiviikkoaamuna 1.3. klo 6.00. Työnseisaukset voivat vaikuttaa palveluiden nopeuteen ja laatuun esim. lumi- ja liukkaudentorjuntatöissä.

Lakkoilmoitus raukeaa tai alkaneet työnseisaukset päättyvät, kun molemmat työriidan osapuolet hyväksyvät sovintoesityksen/neuvottelutuloksen.

Teemu Halenius

toimitusjohtaja