Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ry ovat käyneet neuvotteluja siivoojien ja kiinteistönhoitajien työehtosopimuksesta helmikuun alusta alkaen. PAMin hallitus on julistanut kiinteistöpalvelualalle ylityökiellon ja antanut lakkovaroituksen. Ylityökielto alkaa perjantaina 4.3.2022 ja suunniteltu lakko alkaisi toteutuessaan kahden viikon kuluttua 15.3.2022.

Perjantaina 4.3. alkava ylityökielto koskee kaikkia kiinteistöpalvelualalla työskenteleviä ja siten myös Akseli Kiinteistöpalveluja. Pyrimme parhaamme mukaan hoitamaan kaikki työtehtävät normaalisti myös ylityökiellon aikana. Emme kuitenkaan voi täysin poissulkea ylityökiellosta mahdollisesti johtuvia viivästyksiä.

15.3. alkavaksi suunniteltu lakko ei näillä näkymin koskisi Akseli Kiinteistöpalveluja.