Insinööri (amk) Tommi Kärri on nimitetty Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n talotekniikkapäälliköksi 1.3.2017 alkaen. Talotekniikkapäällikkö on vastuussa yhtiön talotekniikan ja rakennusautomaation palveluista ja vastaa suoraan toimitusjohtajalle. Toimenkuva on yhtiössä uusi.

Kärri on toiminut yhtiön palveluksesta vuodesta 2009 alkaen rakennusautomaation järjestelmäasiantuntijana.