Akseli Kiinteistöpalvelut Oy noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Asiakaskeskeisyys

 • asiakkaiden tarpeiden tunteminen
 • vuorovaikutteinen yhteydenpito
 • palveluyhtiön helppo tavoitettavuus

Ammattitaito

 • henkilökunnan suunnitelmallinen kouluttaminen
 • osallistuminen alan toimijoiden yhteistyöhön
 • kerralla kuntoon ajattelu

Jatkuvuus

 • huolenpito yrityksen taloudesta
 • huolenpito henkilöstöstä
 • luottamukselliset suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin

Yhteiskunnallinen vastuu

 • taloudelliset velvoitteet yhteiskunnalle täytetään täysimääräisesti ja ajallaan
 • toiminnassa noudatetaan tinkimättä lakeja, muita säädöksiä ja hyviä tapoja

Ympäristövastuu

 • huolenpito ympäristön hyvinvoinnista ympäristöohjelmassa kuvatulla tavalla
 • tiedotus ja neuvonta ympäristöasioista asiakkaille

Visio

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy on paras turkulainen kiinteistöpalveluyritys, jolla on tyytyväiset asiakkaat, osaava henkilökunta ja hyvä maine. Yhtiö säilyttää markkinaosuutensa Itä-Turussa ja kasvattaa markkinaosuuttaan lähialueilla.